møder i bestyrelsen og områdebestyrelsen

  Der er ca 4 forældrerådsmøde på et år.

 

  

Forældremøde:

 20-4-2015

 

 

 

Sommerfest afholdt af forældrerådet:

Juni