babytegn i vuggestuen

 

Information om babytegn til forældrene i Åen

Babytegn

Hvad er babytegn?

Babytegn er enkle fagter for ord. Babytegnene muliggør kommunikation med barnet før det formår at sige ordene.

Babytegn er ikke et universelt sprog:

Babytegn er ikke et universelt sprog. Der er forskellige tegn for de samme ting i forskellige bøger.

I en institution er det vigtigt at have de samme tegn for de ”vigtigste” ord fx sulten, sut, træt/sove. Således muliggøres at alle børn uden sprog kan udtrykke sine primære behov til personalet.

Børnene skaber også tegn:

På den enkelte stue kan der opstår tegn, som ikke bruges i resten af huset. For eksempel: Vi sidder ved bordet og snakker om helikoptere. En dreng svinger sin hånd i luften og siger en motorlyd. Han har lavet et tegn for helikopter. Et andet eksempel: Nogle børn er ude for at se en mus, der er blevet fanget i en musefælde. Et af børnene tager hænderne op til munden og former hænderne som knurhår. Barnets tegn bliver derefter brugt som tegnet for mus.

Hvornår begynder børnene at bruge tegnene?

Børnene begynder i gennemsnit at bruge tegnene når de er ca. 1 år - afhængigt af hvornår tegnene er blevet introduceret barnet.

Hvordan bruger børnene babytegn?

- Børnene bruger tegnene når det giver mening for dem fx en dreng der aldrig havde brugt babytegn kommer over til pædagogen og klapper sig på bleen (tegnet for at skifte ble i den institution). Han havde skidt i bleen, og ville gerne skiftes, og det gav derfor mening for ham at bruge tegnet

- Børnene bruger tegnene til at fortælle om de ting, de registrere i omgivelserne og i dem selv.

- Børnene laver nogen gange deres eget udgave af tegnet.

- Børnene bruger tegnene i forskellige sammenhænge. Det samme tegn, kan bruges til at fortælle om noget, der skal til at ske/ er sket for barnet selv eller andre Fx et barn laver tegnet for at vaske hænder, både for at fortælle at om lidt er det tid til at vaske hænder, (fordi det lige er kommet ind fra legepladsen og snart skal spise). Eller for at fortælle at det har vasket hænder osv.

- De bruger også tegnene til at fortælle at de har et behov for noget fx at de er sultne, trætte.

- Nogle børn laver sætninger af tegn for fx at kommunikere hændelsesforløb fx sovetegn-suttetegn, grædetegn-suttetegn.

Hæmmer brug af babytegn sprogudviklingen?

- Nej – forskning viser det modsatte: Undersøgelser har vist at babytegn styrker sprogtilegnelsen. Og at børn der bruger babytegn taler tidligere end børn der ikke bruger babytegn. Brugen af babytegn hæmmer således ikke sprogudviklingen ”I takt med at babyer bliver ældre udvides deres horisont og behov, hvilket igen betyder at der hos spædbarnet indfinder sig et stærkt ønske om at kunne disponere over et mere avanceret kommunikationsværktøj”(side 97 i bogen babytegn)

- Sprogindlæringsmekanismerne er medfødte og udvikles i samspil med omgivelserne.

- Når der bruges babytegn i kommunikationen med børn, sker der en høj grad af sprogstimulering. Blandt andet fordi ord gentages igen og igen når man bruger babytegn.

Hvordan fungerer overgangen fra babytegn til sprog?:

- barnet bruger udelukkende babytegn

- tegnene bruges med begyndende lyde

- tegn og ord bruges samtidig

- barnet bruger mere ordet end tegnet

- ordet har afløst tegnet

Dokumenterede sidegevinster ved at bruge babytegn.

Sociale og emotionelle sidegevinster

- mindsker frustration, bidning, og aggressiv adfærd

- hjælper voksne til at blive mere observerende og forstående overfor børnene

- opbygger tillid mellem børn og voksne

- giver barnet mulighed for at dele sin verden før det har sprog

- fremmer en positiv følelsesmæssig udvikling

- fremmer barnets selvtillid og selvværd

Hvad er den voksnes rolle?:

- tegnet bruges altid sammen med ordet

- når barnet har lært ordet stopper den voksne med at bruge tegnet sammen med ordet

- spørg barnet hvis du er i tvivl om i hvilken sammenhæng barnet bruger tegnet – dvs. hvis du er i tvivl om hvad det er barnet forsøger at sige. Fx vi sidder og spiser 9mad på stuen. En dreng kigger over på mig og laver sovetegnet. Jeg spørger om han vil ud at sove og han nikker. Altså bruger han tegnet, i denne sammenhæng, for at fortælle at han har brug for at komme ud at sove.

- være nysgerrig på barnets verden

- oversætte barnet tegn til tale dvs. fx gentage ordet og lave det tilhørende tegn som barnet laver

Litteratur

Litteratur: Babytegn – tal med dit barn før det kan tale. Forlaget LIVA

Øvrig litteratur der ikke er anvendt her: Små fingre fortæller af Svane, Mie Ravnsmed

Kilde hvor ikke andet er anvist: Kursus i babytegn ved Rikke Winckler – www.babytegn.nu prøv også at tjekke www.babytegn.com