mediestrategi

 

Medielæringsstrategi.

Med udgangspunkt i digitaliserings-tendenser og dagsordener i samfundet som helhed, og vores ansvar for at klæde børnene på til at deltage i samfundet med de bedste forudsætninger, har vi i Åen udarbejdet en medielæringsstrategi der danner basis for vores tilgang til pædagogisk arbejde med digitale medier i daginstitutioner.

Vi har valgt at kalde det en medielæringsstrategi frem for en IT strategi, da vi tager udgangspunkt i den læringsmæssige tilgang frem for den tekniske.

Medielæringsvision for dagtilbudsområdet i Høje Taastrup kommune

Medielæringsstrategien for kommunen tager udgangs punkt i at forberede børnene på at deltage i et komplekst og globalt samfund, hvor kendskab til digitale medier er en væsentlig kompetence.

Digitale medier skal være med til at understøtte forsat udvikling og innovation i daglig pædagogiske praksis, hvor dokumentation, kommunikation og kreative udtryk kan udvikles med børnene som medaktører.

Børn skal være medkonstruktører af digitale udtryk og dokumentation, frem for blot at forbruge. Børnene skal udvikle en forståelse for de digitale medier, og lære at forholde sig kritisk til indhold, alt efter alder.

Pædagogiske grundantagelser i forbindelse med medialæring.

I arbejde med medielæring antages et læringsmæssigt perspektiv der tager udgangspunkt i den eksisterende pædagogik i Åen. Vi ønsker at bevare fokus på det faglige indhold der i forvejen praktiseres og bringe digitale medier i spil i forhold til de forskellige fokusområder der er, samt at digitale medier bliver et naturligt redskab i dagligdagen. 

Grundlæggende skal digitale medier indgå i det daglige pædagogiske arbejdet, herunder også med fokus på lærepladstemaerne.

Nedenfor vil der være nogle eksempler fra dagligdagen, som fortæller lidt om vores brug af digitale medier, og hvilken merværdi det har givet til det pædagogiske arbejde:

Vuggestuen:

·         Vi leger og studerer, i vores krible /krable hjørne på legepladsen, vi kigger på livet under sten/blade. Vi (børn/voksen) tager billeder af de dyr vi finder. På Ipaden har vi mulighed for at forstørre billeder op, så alle bedre kan se detaljerne af dyrene. Har regnorme virkelig ikke ben!!!. Når vi kommer ind igen, kan de børn der har været udenfor, vise og fortælle ud fra billeder på Ipaden. Vi søger også på Ipaden, er der andre slags regnorme, hvordan få regnorme børn osv.!!

Børnehaven:

·         Børne gruppen har fokus på emnet kroppen. Vi snakker om emnet og finder billeder af f.eks. blodårerne/musklerne på Ipaden. Efterfølgende skal børnene tegne kroppen/blodåre/muskler, ud fra billedet på Ipaden. Vi søger sammen informationer på Ipaden (såvel voksen, som børnene venlig info), bl.a. hvad blodårerne gør for kroppen. 

Vuggestuen/Børnehaven:

·         Ipaden bruger vi også i det daglige, hvor en voksen sidder med børnene og laver puslespil (former og farver) dyr / dyre lyde, vendespil, vi laver også vores egen spil.

·         It er med i bevægelseslege. Skildpadder /IT- klemmer, hvor der kan indtales forskellige opgaver til børnene/eller børnene kan indtale opgaver til hinanden.

·         IT- klemmer bruger børnene også, til at fortælle hvad deres tegning forstiller og klemme bliver sat på tegningen.

 

Dette er bare en lille beskrivelse af hvad og hvordan vi bruger de forskellige ting.

I børnehaven er det kun muligt, en dag om ugen at spille spil på Ipaden. De spil der er på vores Ipad er udvalgt efter hvilken læring og hvilken alder de henvender sig til.