soen vuggestuen

                                                             19/9-11

Søvn politik Åen



Søvn er et fysisk behov på lige fod med mad, drikke og omsorg. Dermed er det et basalt behov, der skal være opfyldt for at opnå den optimale udvikling for barnet. Nok søvn er også med til at give modstandskraft for smitsomme sygdomme.



Der er derfor vigtigt at børn for sovet nok, og at de for lov til at sove når de har brug for det.



Retningslinjer for børns søvn i Åen



  • Institutionen skal tage hensyn til det enkelte barns søvnbehov og søvnmønster
  • Dagsrytmen og de fysiske rammer skal så vidt muligt tilgodese børnenes individuelle behov for søvn
  • Sovende børn må ikke vækkes, med mindre der er tale om abnorm søvn eller sygdomstilstand
  • Trætte børn må ikke holdes vågne, med mindre der er kort tid til det bliver hentet
  • I så fald afhentningen og søvn i en periode falder tidsmæssigt sammen, aftales konkret med personalet, hvad løsningen er
  • Personalet kan rådgive forældrene, hvis der fx er vanskeligheder med at lægge barnet til at sove, hvilket de fleste vil opleve i periode (Åen har også en folder i kan få)
  • Forældre og personale informerer hinanden om væsentlige oplysninger omkring barnets søvn.


Vi skriver sove tider på tavlen, over de mindre børn/nye børn. Ellers vil der kun stå noget, hvis jeres barn ikke har sovet eller har sovet markant anderledes end normalt.





Aldre

Søvnbehov

Gode sove rutiner

2-12 mdr.

11-16 timer

Begynd at træne sove-rutiner

12 mdr.-3 år

12-14 timer

Sørg for faste soverutiner både dag og nat

Kilde: Søren Berg, professor overlæge