Storebørnsgruppe

Storebørnsgruppen i daginstitutionen Åen (vuggestuen).

Vi har i daginstitutionen Åen (Vuggestuen) besluttet, at oprette en storbørnsgruppe hvor vi har til hensigt at sætte fokus på det store vuggestuebarn.

Dette gør vi dels, for at sikre en alsidig personlighedsudvikling for de største børn, som er i overensstemmelse med deres behov for passende udfordringer og stimuli, og dels for at lette overgangen fra vuggestue til børnehave.

Vi vil ved tilrettelæggelsen af aktiviteter tage udgangspunkt i regeringens krav om læreplaner i alle dagtilbud (Der er seks overordnede temaer, der har til hensigt at sikre, at der arbejdes systematisk, synligt og kvalificeret med børns læring).

De overordnede temaer er:

- Barnets alsidige personlighedsudvikling/personlige kompetencer

- Sociale kompetencer

- Sprog

- Krop og bevægelse

- Natur og naturfænomener

- Kulturelle udtryksformer og værdier

Ved at arbejde bevidst ud fra ovenstående seks læringstemaer, får vi mulighed for at synliggøre og evaluere vores pædagogiske praksis, hvor vi tilstræber en ligelig fordeling af tilbud og aktiviteter indenfor områderne (kan bl.a ses på vores læreplans blomst).

Praktiske betingelser:

Vi har valgt at lade børnene komme med i gruppen fra den måned (ca), hvor de fylder 2½ år. Dette sikrer en rimelig ensartet modenhed, hvilket er nødvendigt ved tilrettelæggelsen af aktiviteter. Dog kan der i særlige tilfælde dispenseres herfra, hvis et barn vurderes til ikke at være klar, af forskellige udviklingsmæssige grunde og derfor ikke vil få glæde og udbytte af at være med endnu. Ca 14 dage før et barn opstarter i gruppen, får forældrene et brev med hjem , om det at starte i storbørnsgruppen.

 

Gruppen samles en formiddag om ugen og afhængig af dagens aktivitet og om vi skal ud af huset eller vi bliver hjemme i rytmikrummet, vil vi starte op ca. kl. 9.00 eller 9.30. Dette meddeles til forældrene senest dagen før.

En fast og vægtet del af storbørnsgruppen er spisning af medbragte madpakker og gerne i madkasse, så de enkelte børn oplever glæden ved at have og vise sin madkasse frem i gruppen.

Afhængig af dagens pædagogiske aktiviteter og formål slutter vi af kl. ca. 11.30 – 12.00 og børn og voksne vender tilbage til deres respektive stuer.

.

storbørnsgruppen holder pause i skolernes ferier.