Pædagogiske læreplaner

Vores team for læreplan i 2015/16 er: Natur/årstider.

Vores tema for læreplan i 2016/17/18 Sprog, med fokus på de mere stille børn, hvordan bliver de hørt.

 

I kan altid spørge personalet hvordan vi arbejder med dette i hverdagen, samt er det som fokus punkt på vores blosmt, som hænger så alle kan se og læse den, i hvert hus.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 19. July 2018, kl. 07:21.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://aaen.htk.dk/paedagogiske_laereplaner.aspx