kulturelle udtryksformer og værdier

TEMA Kulturelle udtryksformer og værdier


MÅL

• give børnene kendskab til de danske og udenlandske kulturer f.eks. traditioner og højtider
• give børnene erfaringer med teater-bibliotek-musik-sang samt digte historier.
• give børnene plads til kulturskabende aktiviteter
• give børnene kendskab til forskellige materialer og hvad de kan bruge dem til

 


PÆDAGOGENS ROLLE
”HVORDAN NÅR VI MÅLET?”

• skabe rum og give børnene mulighed for at udtrykke deres indtryk
• være synlige og bevidste kulturbærere


METODER
”HVORDAN GØR VI DET?”

• arrangere ture ud af huset-herunder teater, kirker og bibliotek i nærmiljøet
• fastholde traditioner.
• arbejde med den danske kulturskat gennem rim/remser, litteratur, sang
• give mulighed for at arbejde med forskellige materialer ved at tegne, male, klippe-klistre mv.


DOKUMENTATION
”HVORDAN VIL VI DOKUMENTERE, AT
DER HAR VÆRET EN LÆRING IFT. MÅLET?”


• dokumentation med billeder, materialer og det som børnene fremstiller.
• læringsblomsten
• storbørnsgruppen får en lille fortælling med hjem om dagens forløb.


EVALUERING
”HVORDAN EVALUERER VI MÅL,
PÆDAGOGENS ROLLE, METODE OG DOKUMENTATION?”

• jævnlig evaluering af arbejdet med læreplanerne i de aldersopdelte gruppe aktiviteter
• p-møder og stuemøder
• tilbagemelding fra forældrene