natur og naturfænomener

TEMA Natur og naturfænomener

MÅL

• have en begyndende opmærksomhed på årstider og vejrtyper (nat, dag, sol og måne)
• lære at have respekt og kendskab til naturen f.eks dyr og planter
• deltage i dyrkning af egne afgrøder


PÆDAGOGENS ROLLE
”HVORDAN NÅR VI MÅLET?”

• sørge for at børnene kommer ud i alt slags vejr og oplever på den måde forskellige naturfænomener
• sørge for at inddrage børnene i at så, høste og smage egne afgrøder
• at børnene sanser og drager erfaringer med jord, sand, vand og naturens øvrige materialer
• sørge for at børnene får mulighed for at se og mærke dyr og lære at omgås dem med respekt
• opfordre børnene til at undersøge naturen


METODER
”HVORDAN GØR VI DET?”

• leg med vand, sand og jord
• tage på ture ud i naturen
• klippe og klistre med naturens materialer
• lave temaer og plancher om årstiderne
• have den daglige snak om dagens vejr og hensigtsmæssig påklædning
• bruge naturen til daglig
• at bevidstgøre børnene om hvor, maden kommer fra f.eks.under daglige måltider
• læse og synge om naturen


DOKUMENTATION
”HVORDAN VIL VI DOKUMENTERE, AT DER HAR VÆRET EN LÆRING IFT. MÅLET?”

• billeddokumentation med fokus på aktiviteten ”processen”
• læringsblomsten og de seks overordnede læringstemaer
• betydningsfulde ting fra naturen som er blevet lagt i børnenes kuffert
• plancher udarbejdet under f.eks. et efterårstema
• praksisfortællinger


EVALUERING
”HVORDAN EVALUERER VI MÅL, PÆDAGOGENS ROLLE, METODE OG DOKUMENTATION?”

• sikre at natur og naturfænomener er en væsentlig del af husets pædagogik
• evaluere på de læringsforløb, der har været sat på læringsblomsten
• have en fortsat pædagogisk diskussion og evaluere aktiviteter i og omkring naturen
• evaluere på p-møder og p-fredage