social kompetence

TEMA Sociale kompetencer


MÅL

• begå sig i et fællesskab
• lære at alle mennesker er ligeværdige
• have ret til at være den man er
• behandle det enkelte barn unikt
• føle sig anerkendt og værdifuld
• inddrage og opmuntre til at være aktiv deltager i fællesskabet
• lære at vente på tur


PÆDAGOGENS ROLLE
”HVORDAN NÅR VI MÅLET?”

• støtte og anerkende egne og andres følelser og behov - empati
• medvirke til at skabe en god stemning samt et rart og trygt miljø
• være tydelige rollemodeller
• mægle i konfliktsituationer
• skabe rum for at knytte venskaber
• støtte barnets egne initiativer


METODER
”HVORDAN GØR VI DET?”

• f.eks. spille spil, læse bøger, morgensamling
• kommentere hvad barnet foretager sig
• gøre børnene opmærksomme på hinanden
• de strukturerede aktiviteter som bevægelse, rytmik og storebørnsgruppe.


DOKUMENTATION
”HVORDAN VIL VI DOKUMENTERE, AT
DER HAR VÆRET EN LÆRING IFT. MÅLET?”

• læringssblomsten
• praksisfortællinger
• læreplaner
• formålsbeskrivelser vedr. aldersopdelte gruppe aktiviteter


EVALUERING
”HVORDAN EVALUERER VI MÅL,
PÆDAGOGENS ROLLE, METODE OG DOKUMENTATION

• daglig pædagogisk refleksion
• stuemøde, p-møde
• tilbagemeldinger fra forældre