sprog

TEMA Sprog


MÅL

• kunne gøre sig forståelig både for voksne og børn
• sætte ord på det man vil – både verbalt og nonverbalt
• udvikle sit sprog gennem legen og den samtale der opstår omkring de daglige gøremål


PÆDAGOGENS ROLLE
”HVORDAN NÅR VI MÅLET?”
• være nærværende ift barnets sproglige udvikling
• sætter ord på f.eks. følelser og handlinger
• bevidst om at anvende sproget korrekt overfor børnene


METODER
”HVORDAN GØR VI DET?”
• bruge babytegn – sange med fagter – sætter ord på de ting vi gør – rim og remser - læse - navne opråb, spille spil
• gentage ord – benævne ting og begreber
• samarbejde med talepædagog
• arbejde med TRAS (tidlig registrering af sproglig udvikling)


DOKUMENTATION
”HVORDAN VIL VI DOKUMENTERE, AT
DER HAR VÆRET EN LÆRING IFT. MÅLET?”

• læringsblomsten.
• storbørnsgruppen får en lille fortælling med hjem om dagens forløb
• tilbagemelding fra forældrene
• praksisfortællinger


EVALUERING
”HVORDAN EVALUERER VI MÅL,
PÆDAGOGENS ROLLE, METODE OG DOKUMENTATION?”

• jævnlig evaluering af arbejdet med læreplanerne. Dels i de forskellige aktivitetsgrupper, samt P- møder og stuemøder.
• tilbagemelding fra forældre