kostpolitik

Spisning/madpakker i børnehaven.

Maden skal serveres i en god atmosfære og på en måde, så man får lyst til at spise. For voksne er det naturligt, at suppen kommer før stegen, der igen kommer før isen. Men sådan er det ikke nødvendigvis i børnenes verden. Her er det måske meget bedre at spise pålægschokoladen før spegepølsen. Her er en oplagt mulighed for at give børnene en grad af selvbestemmelse og fjerne en udbredt regel og dermed mange konflikter. Så børnene får lov at bestemme rækkefølgen på, hvad der bliver spist først (vi gå ud fra, at det I ligger i jeres barns madpakke kan tåles at bliver spist først, og hvis der er meget ved siden af brødet, så også som det eneste). Ved at luge ud i regelsættet og lade børnene spise i deres eget tempo med rolige overgange mellem spisning og andre aktiviteter, mindskes antallet af konflikter, og børnene vil opleve måltiderne som noget positivt, der giver ny energi.