Profil

DAGLIGDAGEN I VUGGESTUEN:

 

kl. 6.30 vuggestuen åbner. KL. 6.30-7 er der morgenmad. Hvis dit barn skal have morgenmad skal I være her senest kl. 7.00.

 

Kl. 8.00 tilsigter vi, at alle stuerne er åbne, og at det faste personale er på stuerne.

 

Kl. 9.00 bliver børnene tilbudt et lille mellemmåltid og lidt at drikke. Her holdes der også en samling, hvor vi synger og hygger og ser hvem der er kommet. Efter 9-mad og frem til frokost er der aktiviteter og udeliv.

 

kl. 10.45 spiser vi frokost.

 

Mellem kl. 11.30 til ca. kl. 14 bliver børnene puttet og sover. De børn, som ikke sover i middagsstunden er i fællesrummet. Imens børnene sover afvikler de voksne pauser.

 

kl. 14 er børn og voksne tilbage på deres egne stuer igen. Når alle børnene er ved at være vågnet spiser vi eftermiddagsmad.

 

Resten af dagen er der aktiviteter og udeliv efter børnenes behov.

 

kl. 16.30 bliver børnene tilbudt et lille mellemmåltid en tår at drikke.

 

kl. 17.30 lukker Åen -

 

Dagligdagen i Børnehaven:

 

kl 6.30 Børnehaven åbner. kl 6.30-7.30 er der morgenmad

 

KL 8.00 åbner Hytten op, og de børn der skal i Hytten går med en voksen der op

 

Troldehuset:

Mandag 2 grupper på tur

Tirsdag 2 grupper på tur

onsdag 2 grupper på tur

Torsdag fælles hjemme dag

Fredag fælles hjemme dag

 

Mellen kl 14 og 15 er der samling i alle 3 grupper

 

Kl16 lukker Hytten og gå i Troldehuset

 

kl 17.30 lukker Troldehuset

 

Hytten:

Hytten har forskellige tur dage kig på deres opslags tarvle.

Mellem kl 14-15 har Hytten samling