Bogprojekt i Sengeløse

"bog"projekt for institutionerne/dagplejen/skolen i Sengeløse

 

Formål:

 

Bogen symboliserer rejsen fra det kendte til det nye Vi vil videre bringe viden om vigtige ressourcer og potentialer fra børnenes tidligere institutionsliv, for at tage afsæt i- og bygge videre på – kendte erfaringer viden og kunnen.

Vi vil med bog projektet udvikle en overgangspædagogik, som tager udgangspunkt i, at forberede børnene til det nye skift. En pædagogik, som tager højde for og medtænker børnenes behov og interesser, deres identitet og historie, deres kompetencer og særlige potentialer

Børnene skal genkendes og anerkendes i deres nye miljø, der skal være forbindelse mellem fortid nutid og fremtid.

 

Derfor er målet:

 

At: Fortælle barnets historie

At: Fastholde barnets livshistorie

At: Støtte børn i hvad de ved og kan, og give barnet en opfattelse af sig selv som individ

At: kæde barnets forskellige verdener sammen til gavn for barnets trivsel og udvikling

At: Skabe respekt omkring barnet og dets interesser og produkter, og give gode betingelser for læring

At: Udvikle og skabe et godt samarbejde mellem institutionerne, og derved gode overgange

At: Læringsprocessen bliver bedre fordi børnene kan tage udgangspunkt i det de allerede ved, og dermed vise hvad barnet glædes over

At: Bogen ikke kun er et redskab til genstande, men en pædagogisk redskab til pædagogiske aktiviteter og processer

At give de professionelle et godt redskab, da indholdet fortæller noget om barnet

 

 

 

Dette skal den indeholde:

 

Mig selv, min familie, (dette kan være et lamineret stamtræ,) tegninger, ferie billeder eller kort, billeder af noget betydningsfyldt for barnet, billeder/navne af barnets gode venner, billerer af barnets foretrukne legetøj, beskæftigelse, som kan symboliserer barnets interesser, ting som børnene har fremstillet i dagplejen/vuggestuen, børnehaven, skolen.

Lamineret aftryk af fod og hånd ( kan være en mulighed)

Forældrene vil blive opfordret til at sende et kort fra deres sommerferie

 

Hvert barn får en bog, hvor der indsamles ting fra hverdagen. Pædagogen og barnet vælger så hvad der er mest betydningsfuldt for barnet, og dermed skal med i bogen.

 

Sfoèn vil 2 gange om året holde en lille bogfest hvor barnets livshistorie sættes på dagsordenen.

 

Obs. Obs. hvordan kan 1. klasserne arbejde med bogen, nu da vi ved at overgangen fra 0. kl. til 1. klasse er den sværeste for børnene?

Børnehaveklasselederne og 1. klasselærerne arbejder bla. den første uge efter sommerferien med børnenes bogen.

 

Vedtaget på netværksmødet den 10. marts 2008