Den svære start

 

Vuggestuen:

Det kan være en brat overgang for et barn at begynde i vuggestue. Især når man som lille kommer hjemmefra mor og far. Forældrene må regne med, at der vil være en overgangstid, som kan være fra 14 dage til et 1/2 år.Barnet kan have det svært med de mange nye indtryk og er ofte meget træt ved afhentningen.

 

Vi anbefaler jer forældre at blive et stykke tid her i vuggestuen de første par dage. Det er vigtigt at sige til barnet, at "nu går jeg" og undlade at trække afskeden i langdrag. Vi ved, at det kan være svært med en kort og hurtig afsked, hvor det sidste I oplever, er barnets gråd. Derfor må I endelig ringe og høre til jeres barn, når I ankommer til arbejdspladsen.

 

Det er godt, hvis personalet og jer forældre taler meget sammen i starten, da vi på denne måde kan lære jer og jeres barn rigtig godt at kende. Ved åbenhed og dialog danner vi sammen et grundlag for et godt samarbejde.

 

Når jeres barn er blevet så stort, at det er ved at være børnehavetid, går vi på besøg et par gange i  børnehave.. Dette skal dog ikke betragtes som en decideret indkøring. Dette skal i forældre selv sørge for.

 

I vil i jeres barns vuggestue tid, få tilbud 2 samtaler. 1 når i ca. har været her et år, samt en slut samtale, hvor vi snakker om overgangen til børnehaven. Hvis i har brug for en snark ud over de faste, tage i kontakt til stue personalet.  

 

Børnehaven:

Den første dag i børnehaven, ser vi gerne at I som forældre bliver her sammen med jeres barn. Det er en god ide at slutte dagen inden jeres barn bliver for træt. På dag 2 og 3 kan jeres barn ofte være her selv nogle timer, snak med personalen i gruppen.

 

I vil i jeres barn børnehave tid, få tilbudt 2 samtaler. 1  når jeres barn har været i børnehaven ca.3-6  måneder, samt en slut samtale efteråret inden skole start. Hvis I har brug for en snak ud over de faste, tager i kontakt til gruppe personalet.

 

Inden jeres barn skal starte i SFO, har vi været på besøg der, et par gang.