Aktiviteter

AKTIVITETER UDENFOR:

 

Her I Åen kan vi godt lide at være udenfor.

 

Vi tilstræber, at børnene er udenfor mindst een gang om dagen.

 

Når vi er ude bruger vi meget legepladsen.

Nærmiljøet - det omkringliggende samfund, f.eks. skoven, gadekæret, stierne ved åen, , kirken, købmanden, børnenes hjem, dyrene på markerne og legepladserne i villakvarterne.

 

Børnehaven, tager også tit bussen til skoven.

 

AKTIVITETER INDENFOR:

Vuggesten: 

Har pt. 3 faste strukturede aktiviteter om ugen som er aldersopdelte.

 

 storebørnsgruppe for 2½-3 årige -  storebørnsgruppe

 bevægelsesgruppe  for de 2-2½ årige 

 sansegruppe for de ca. 1- 2 årige.

 

Derudover synger, leger, danser, klippe/klistre, modellere osv vi selvfølgelig også.

 

Børnehaven:

Køkken værksted/rytmik/yoga/syværksted og alt andet.