Traditioner i Åen

Her i Åen har vi en del traditioner, som vi synes er vigtige at fastholde.

 

  • Vi holder en gensynsfest i oktober/november for de børn der er startet i børnehave i løbet af året og de børn der er starte i skole.
  • Vi holder fastelavn. Børnene kommer udklædte, og de børn der har lyst slår katten af tønden. I forældre er meget velkomne.
  • Der er en årlig bedsteforældredag, hvor jeres barn viser rundt, og vi hygger os.
  • Så holder vi sommerfest. 
  • Både i Vuggestuen og Troldehuset/Hytten holder vi løbene forældre kaffe.
  • I børnenhaven holder  vi også fællesspisning, hvor I forældre tager en ret med til en fælles buffet.