Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

Et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale skaber sammenhæng i børns liv på tværs af hjem og dagtilbud.

Et godt samarbejde mellem dagtilbud og hjem øger både det pædagogiske personales og forældres indsigt i barnets liv. Derfor vægter vi I Åen samarbejdet højt, og vi forsøger at binde barnets forskellige arenaer sammen, hvor både forældres og det pædagogiske personalets unikke viden om barnet komme i spil.

I Åen er der mange engagerede forældre, der støtter op i forhold til de sociale arrangementer, som vi afholder. Det gælder alt fra sommerfester til forældremøder.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg