Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale skaber sammenhæng i børns liv på tværs af hjem og dagtilbud.

Et godt samarbejde mellem dagtilbud og hjem øger både det pædagogiske personales og forældres indsigt i barnets liv. Derfor vægter vi I Åen samarbejdet højt, og vi forsøger at binde barnets forskellige arenaer sammen, hvor både forældres og det pædagogiske personalets unikke viden om barnet komme i spil.

I Åen er der mange engagerede forældre, der støtter op i forhold til de sociale arrangementer, som vi afholder. Det gælder alt fra sommerfester til forældremøder.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg