Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

I Åen ønsker vi at skabe de bedste betingelser for trivsel og udvikling hos børnene. Derfor bestræber vi os på at have børnenes perspektiv i fokus, samt at skabe et inspirerende læringsmiljø, som giver børnene mulighed for at udvikle sig gennem leg - og i samspillet med anerkendende voksne.

Det er i samspillet med andre, at barnet gør sig erfaringer om andre og sig selv, og det har betydning for, hvordan barnet opfatter og forstår sig selv som person. Derfor arbejder vi ud fra et anerkendende perspektiv, hvor personalet har ansvar for, at relationen (barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen) bygger på en anerkendende, værdifuld og respektfuld tilgang.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg